Ursula Astrid Jongsma 
- logoped -
MNLL

Stemmeklang

Stemme

Stemmevansker påvirker evnen til å lage stemmelyd og å bruke stemme til å snakke og synge. Det kan skyldes skade, sykdom eller kommer som et resultat av hvordan du bruker pust og stemme.

Synes du det er veldig slitsomt å snakke eller er stemmen din hes, skurrete, luftfult, svak, ustabil eller blitt helt borte slik at du bare kan hviske? Har du klumpfølelse eller kjenner du ubehag eller smerte i halsen når du snakker eller synger? Kanskje er du lærer, instruktør eller skuespiller og stilles det store krav til stemmen din.

Som logoped kan jeg gi øvelser for å oppnå sunne puste- og stemmevaner.

Før vi starter logopedisk behandling er det nødvendig med en undersøkelse av øre-nese-hals lege. Resultatet av ØNH-undersøkelsen er avgjørende for hvilken stemmebehandling som velges.

Stamming

Stamming er en taleflytvanske som kjennetegnes ved repetisjoner, forlengelser og blokkeringer av ord og ordlyder. Tilleggsatferd i form av medbevegelser kan også oppstå, t.d. blunking eller hoderisting.

Synes du det er vanskelig å presentere deg selv for andre eller lar du helst være å treffe nye personer i det hele tatt?
Vet du hva du vil si, men klarer du ikke å si det og ender opp med å si noe annet? Blir du avbrutt av andre eller avslutter de ord eller setninger for deg, som du ikke hadde tenkt å si i det hele tatt! Stammer du? Skjuler du stammingen din? Eller har du lært deg å bytte ut ord når du vet at det kommer et ord som byr på problemer?  Og blir du veldig sliten av det?

Som logoped kan jeg bidra til at det blir lettere å si det du vil, hvordan du vil og når du vil.

Løpsk tale

Løpsk tale er en taleflytvanske som først og fremst er preget av en svært rask og iblant støtvis hastighet. Manglende eller uvanlig bruk av pauser kan forekomme.
Ord og stavelser blir ofte gjentatt og lyder og stavelser blir utelatt. 

Synes du det er vanskelig å finne ord, lage setninger eller holde den røde tråden i samtalen? Bruker du å ha hastverk når du snakker og hender det at ordene kommer i feil rekkefølge? Får du kommentarer at du snakker usammenhengende eller må du ofte gjenta det du nettopp har sagt? Føler du deg misforstått eller annerledes? Kanskje stammer du i tillegg?

Som logoped kan jeg gi øvelser for å øke innsikt i talemønsteret og oppnå en roligere, tydeligere og mer flytende talemåte.

 

Afasi

Afasi er en kommunikasjons-vanske som påvirker både språk, tale, lesing og skriving samt regning. Det kan skyldes sykdom eller skade i hjernen. Blant annet hjerneslag og demens kan føre til afasi.

Synes du det er vanskelig å uttale ord eller å forstå hva andre sier? Eller kanskje begge dele? Vet du hva du vil si, men klarer du ikke å finne ordene? Sier du andere ord enn de du mener, for eksempel `nei` isf. `ja`? Klarer du fortsatt å lese overskrifter i aviser, men ikke artikler lenger? Kan du skrive noen bokstaver i et ord, men ikke hele ordet?

Som logoped kan jeg gi øvelser for å forbedre språk, tale, lesing og skriving.
Dessuten kan jeg hjelpe å velge og bruke alternative- og supplerende kommunikasjonsformer (ASK).

Dysartri

Dysartri er vansker med å uttale ordene. Det kan skyldes sykdom eller skade i taleorganet eller nervene som kontrollerer dette. Blant annet hjerneslag, Multippel Sklerose (MS) og Parkinson kan føre til dysartri. 

Synes du det er vanskelig å uttale ordene tydelig og presist? Snakker du langsommere enn før? Er stemmen din svak eller ustabil? Har familien din vanskelig å forstå det du sier?
Kanskje spesielt når du snakker i telefonen?

Som logoped kan jeg gi øvelser for å forbedre artikulasjon.
Ellers kan jeg gi ulike øvelser i å tilpasse talen for at den skal bli mest mulig tydelig.
Dessuten kan jeg hjelpe å velge og bruke alternative- og supplerende kommunikasjonsformer (ASK).

Dysfagi

Dysfagi er vansker med spising og svelging. Det kan skyldes sykdom eller skade i munn eller svelg.
Blant annet hjerneslag, Parkinson, demens og Multippel Sklerose (MS) kan føre til dysfagi.

Synes du det er vanskelig å tygge mat eller stopper det opp i svelget? Bruker du lengre tid på måltider enn før?
Må du hoste under og etter måltidet eller når du drikker?

Som logoped kan jeg gi øvelser for å forbedre spise- og svelgefunksjon gjennom trening av musklene i munn og svelg. 

Måltider er en viktig del av hverdagen.
Jeg kan legge til rette for tilpasset kost for å sikre nok næring.

 

Om meg

Sammen med venner på verandaen på en fin sommerkveld, i et bursdagsselskap når minstemannen fyller 5, i en samtale med en pasient, kunde eller elev, eller når vi ringer bestemor: hver eneste dag, året rundt bruker vi vår stemme til å kommunisere med andre. På utallige måter, og i like mange forskjellige situasjoner.
Vi  prater, informerer, roper, diskuterer, forklarer, hvisker og opplever det som en naturlig del av livet vårt.

Men det er ikke alltid en selvfølge at vi klarer å formidle hva vi ønsker å si, når vi er på jobb, er i møte, samles ved frokostbordet, eller sitter på senge-kanten for å ta med lillegutten på en piratferd på de sju hav.

Vi kan være hes, stemmen kan være borte, noen ganger kan det være vanskelig å finne de rette ord. Og det kan skje at vår evne til å bruke språk forsvinner.

Som logoped har jeg flere forskjellige verktøy som jeg kan bruke til å finne en løsning eller gjøre hverdagen lettere, både for klienten og pårørende.
Alle klienter har et mål og ingenting er mer givende for meg enn å hjelpe med å oppnå det. 
Logopedi er fellesarbeid. Som autorisert logoped og medlem av Norsk logopedlag, har jeg tett samarbeid med kollegaer. Selv har jeg mye erfaring innen alle oven-nevnte fagfelt og har opparbeidet spisskompetanse innen stemme, afasi, dysartri og demens.

Jeg setter jevnlig av tid til faglig oppdatering med kurs og lignende, både i Norge og i utlandet.

Behandlingen starter alltid med en samtale. Sammen med klienten gjør jeg en vurdering av styrker, vansker, hva en evner, og behovet for behandling ut av dette. Ved behov tar jeg kontakt med andre fagpersoner og -grupper som evt. jobber rundt vedkommende.
Basert på vår felles kartlegging og en god dialog kan jeg skreddersy  et behandlingsforløp for hver enkelt.  

Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.

Videokonsultasjon

I samsvar med gjeldende smittevernsregler, tilbyr jeg konsultasjon, veiledning og behandling over video eller telefon. Video og telefon er godt egnet til logopedisk oppfølging for å redusere fysisk frammøte under koronapandemien.

Personvern
Når du deltar i en videokonsultasjon er ditt personvern ivaretatt. Jeg jobber med en godkjent, norsk leverandør av videoløsningen. Din helseinformasjon blir journalført på lik linje som samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon. Videosamtalen er kryptert og blir ikke lagret, verken på internett, eller på servere.

Hva trenger du
Forutsetningen for å kunne benytte videokonferanse er at du har tilgang til internett. Ellers trenger du PC/mobilt utstyr med webkamera og mikrofon.
Jeg gir veiledning før vi setter i gang behandlingen.

 

 

Praktisk

Jeg har avtale med HELFO som i mange tilfeller kan dekke dine kostnader til behandling. Jeg  kan være behjelpelig med søkeprosessen.
Jeg reiser ut til sykehus, omsorgs- og rehabiliteringssenter, og hjem.
For å få behandlingen hos privat logoped dekket av HELFO, må man ha henvisning. Det er kun leger som kan henvise. 
Jeg tilbyr også logopediske tjenester for klienter som velger å betale privat.

Jeg følger takstene fra HELFO:

Undersøkelse/utredning:   1650 kr

Behandling/Videokonsultasjon à 60 minutter:  1092 kr

Behandling/Videokonsultasjon  à 45 minutter:   890 kr

Veiledning (telefon/video) av pårørende/personell som følger opp klienten, à 15 minutter:  274 kr

Avlysning må skje senest 24 timer før avtalt konsultasjon. Ved for sen avbestilling blir timen fakturert.

 

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt ved å bruke kontaktskjema. Du kan også ringe
eller sende e-post.
Jeg minner om å ikke sende sensitive opplysninger i kontaktskjema
eller per e-post.

 Ursula Astrid Jongsma
+47 413 69 038
post@stemmeklang.no